Tłumaczenia

TŁUMACZENIA PISEMNE

Zajmujemy się kompleksową obsługą tłumaczeń, która obejmuje tłumaczenie, redakcję, korekta merytoryczna i stylistyczna, w zakresie różnych kombinacji językowych.

Tłumaczymy najczęściej z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i czeskiego na język polski dokonujemy przekładu na ww. języki.
Jesteśmy jednak w stanie zapewnić tłumaczenia z i na większość języków europejskich, a także zajmujemy się obsługą w języku japońskim, chińskim, hebrajskim i arabskim: .

TŁUMACZENIA USTNE

Zapewniamy

  • tłumaczenia towarzyszące (tzw. liaison)
  • tłumaczenia konsekutywne (rozmowy handlowe, instruktaże i szkolenia, negocjacje, wdrożenia i rozruchy linii technologicznych, organizacja i realizacja inwestycji
  • tłumaczenia konferencyjne: konsekutywne, szeptane i symultaniczne tzw. kabinowe

TŁUMACZENIA PISEMNE UWIERZYTELNIONE I TŁUMACZENIA USTNE ZAPEWNIANE PRZEZ TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Tłumaczenia uwierzytelnione zwane też poświadczonymi (a zwyczajowo przysięgłymi) to tłumaczenia mające moc urzędową. Opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego i numerem repertorium posiadają rangę dokumentów, niezbędnych do wielu czynności cywilno-prawnych.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w ustawie: Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702).

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego i na język polski w kombinacji z następującymi językami: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, holenderskim, flamandzkim, czeskim, słowackim, litewskim (istnieje również możliwość wykonania tłumaczeń z innych języków).

Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Każdą rozpoczętą stronę traktuje się jako całą. Pobierane są także opłaty za kopie i odpisy.