Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości – Lista Tłumaczy Przysięgłych

Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS http://www.tepis.org.pl/

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich   http://www.stp.org.pl/

Międzynarodowa Federacja Tłumaczy FIT   http://www.fit-ift.org/

Profil biura na ProZ.com The translation workplace